Avtalsvillkor – PRIVATISTEN AB

TRAFIKSKOLAN PRIVATISTEN AB drivs som ett aktiebolag sedan 2016. Vi är godkända för F-skatt.  

Vi erbjuder körkortsutbildning, Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar.  Vi tillämpar oss av policy gällande avbokningsregler/reklamations – och återbetalningspraxis (www.privatisten.nu). 

Avtalsvillkor – PRIVATISTEN AB

Acceptera avtalsvillkor

Genom att skriva in dig på PRIVATISTEN AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.   Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om inte avtalsvillkoren kan ingås på annat godtagbart sätt.   Målsmans/förmyndarens signatur och namnförtydligande samt personnummer innebär att de åtar sig betalningsansvaret för allt deltagande och körning som du som omyndig elev har och kommer att medverka i vid aktuell trafikskola.

Personligt konto via Trafikskola online

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta.  PRIVATISTEN AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Tarfikskolanonline.se och dess tjänster under utbildningen (i sex månader). PRIVATISTEN AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

Personuppgifter

Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen/GDPR. Läs mer om detta på https://www.privatisten.nu/omoss/styrdokument/personuppgiftshantering/. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som drivs av Trafikskolanonline.se, som vi, Personuppgiftsansvarig har ett Personuppgiftsbiträdesavtal.  Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

Priser och betalning

Aktuella priser hittar du på vår webbplats, www.privatisten.nu. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.  För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra körkortspaket /andra tjänster krävs det förskottsbetalning, dvs. betalning innan körlektion/ kurs startar. Betalningsvillkor är då 10 dagar. Vi tar emot betalningar via Plusgiro 770200-4, bankkortbetalning och Swish 123 224 1875 eller E-handel.

Giltighetstid

Priserna i körkortspaket/andra tjänster gäller i 6 månader och alla inköp skall förbrukas från och med inköpsdatum. Öppet köp, bytesrätt, överlåtelse, återbetalning och ångerrätt Trafikskolan Privatisten har ej öppet köp och bytesrätt. Trafikskolan Privatisten AB tillämpar ej överlåtelse av köpta tjänster till någon annan.

Ångerrätt E-handel. Du har rätt till 14 dagars ångerrätt från och med att du har fått en vara levererad till dig. Detta står i Distans-och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerrätten i distansavtal gäller inte om: •Tjänsten har påbörjats under ångerfristen. •Produkten kan inte ångras om den är i ett sämre skick eller om den är gammal att värdet har minskat.

Återbetalning gäller enbart – om eleven har påbörjat sin körkortsutbildning och kört exempelvis 17 / 20 köpta körlektioner, och har fått godkänt på båda prov, dvs tagit körkortet, kommer vi att betala tillbaka pengarna för de exempelvis tre körlektionerna inom tre månader (3månader) ifrån inköpsdatum. Vid köp under olika erbjudanden så returnerar vi inga pengar för körlektionerna/ andra tjänster i paketet, i och med att den satta rabatten ska hjälpa till att motivera eleven att använda upp alla de körlektionerna som är köpta.

Fakturering

TRAFIKSOLAN PRIVATISTEN AB tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress som uppgetts vid inskrivningen.  Det är upp till dig som kund, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras. Betalningsvillkor är 20 dagar (10 dagar för påminnelser). Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgifter och dröjsmålsränta, enligt Räntelagen.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelse skickas ut när ditt saldo är på minus (i första hand per telefon). Betalningspåminnelser skickas två gånger, den ena med påminnelseavgift på 50 kr, den andra med påminnelseavgift på 180kr (kravbrev). Därefter går fakturering vidare till inkasso/ kronofogden, vilket kan leda till betalningsanmärkning. Är du under 18 år kommer fakturan att ställas till målsman/förmyndaren som samtyckt till avtalsvillkoren.

Avbokningsregler/ annan avbeställning

Vid avbokning, annan avbeställning (kurser) tillämpas PRIVATISTEN:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. (se www.privatisten.nu). Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs ovan har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften.

Återbetalning

Lektioner/tjänster som är köpta, gäller i tre månader (3 Månader) att använda dessa i från den dagen betalningen sker. Betalda lektioner/tjänster som är kvar och inte nyttjades genom den tiden ovan (3 Månader) kan eleven inte kräva återbetalning för eller föra över de till en annan elev. Detta innebär att 3 månader efter ditt köp så går det inte att returnera/lämna tillbaka. Det är enligt TRAFIKSKOLAN PRIVATISTEN AB villkor. (se Giltighetstiden)

Avbokning/annan avbeställning

För körlektioner som avbokas senast 12.00 dagen före planerad körlektion sker ingen debitering. Avbokningen av körlektioner kan ske vardag som helgdag. Avbokningen sker genom Trafikskola Online bokningssystem senast kl. 12 dagen före. Senare än detta ska eleven ta kontakt med trafikskolan genom telefon. Vid sen avbokning debiteras körlektionen. Vid förhållande du inte kan råda över, t ex akut sjukdom, debiteras ingen avgift vid uppvisande av sjukintyg/ intyg från skolan eller vårdcentral/läkare. Avbokning av kurser som Riskettan, Risktvåan, Handledarkurs, Teorikurs, Mopedkurs gäller andra avbokningsregler – ska meddelas senast 10 arbetsdagar före kursstart. Vid sen avbokning av kurs debiteras 50% av kursens kostnad.

Provbokning

Provbokning sker av eleven själv genom Trafikverkets hemsida https://f1p.trafikverket.se/Boka/#/  Eleven har rätt att själv bestämma om att boka sina provtider privat. Med det är han eller hon inte beroende av skolans eller körlärarens omdömen. Detta sker utanför TRAFIKSKOLAN PRIVATISTEN AB:S ansvar. Provavgifter från Trafikverket ingår inte i några av våra produkter/tjänster.

Utöver om att körskolan kan avgöra om att eleven är redo för att genomföra de båda proverna (kunskapsprov och körprov), kan provbokning ske med skolans kod för elever som är godkända på Trafiksolanonline.se alla teoridelar/tester och av lärarens helhetsbedömning om eleven är redo för proven. Är en tid redan bokad sedan innan och eleven inte är redo så kommer vi omboka/avboka provdatumen både för teori och för körprovet.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

Friskrivning från ansvar

Trafikskola PRIVATISTEN AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

Ändringar av dessa Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på trafikskolanonline.se. Ett godkännande av avtalsvillkoren via tarfikskolanonline.se, anses att kunden accepterat avtalet.

Vid eventuell tvist

TRAFIKSKOLAN PRIVATISTEN AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig på PRIVATISTEN AB.   I annat fall skall du som kund vända dig till TRF (Trafikutbildarnas Riksorganisation) konsumentverket eller så kan du som elev vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Elevens fullständiga namn:
Personnummer:
Telefonnummer:
E-postadress:
Postadress:
Ort:
Datum:
Namnteckning:
Vårdnadshavare
Namn, efternamn:Underskrift:—————————————————————————————————-

* Genom att skriva in dig på PRIVATISTEN AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.