Avtalsvillkor – PRIVATISTEN AB

TRAFIKSKOLAN PRIVATISTEN AB drivs som ett aktiebolag sedan 2016. Vi är godkända för F-skatt.

Vi erbjuder körkortsutbildning, Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar.  Vi tillämpar oss av policy gällande avbokningsregler/reklamations – och återbetalningspraxis (www.privatisten.nu).

Avtalsvillkor – TRAFIKSKOLAN PRIVATISTEN AB
Acceptera avtalsvillkor

Genom att skriva in dig på PRIVATISTEN AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor. Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om inte avtalsvillkoren kan ingås på annat godtagbart sätt.

Målsmans/förmyndarens signatur och namnförtydligande samt personnummer innebär att de åtar sig betalningsansvaret för allt deltagande och körning som du som omyndig elev har och kommer att medverka i vid aktuell trafikskola.

Personligt konto via trafikskola online
Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta.  PRIVATISTEN AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Tarfikskolanonline.se och dess tjänster under utbildningen (i sex månader). PRIVATISTEN AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

Personuppgifter
Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen/GDPR. Läs mer om detta på https://www.privatisten.nu/omoss/styrdokument/personuppgiftshantering/.

Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som drifts av Trafikskolanonline.se med vilka vi som Personuppgiftsansvarig har ett Personuppgiftsbiträdesavtal.  Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

Priser och betalning
Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.  För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra körkorstpaket / andra tjänster krävs förskottsbetalning. Betalningsvillkor då är 10 dagar.
Vi tar emot betalningar via Plusgiro 770200-4, bankkortbetalning och Swish 123 224 1875. Priserna i ett Startpaket (outnyttjad) gäller i 18 månader från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar.

Annat som gäller Trafikskola PRIVATISTEN AB är att om eleven har kört exempelvis 17 / 20 köpta körlektioner, och har tagit körkortet, kommer vi ge tillbaka pengarna för de tre körlektionerna som inte använts genom tre månader (3månader) ifrån inköps datum. Vid retur av artiklar tar vi också 10% administrationsavgift (Rabatt kommer det stå) av summan. Returneras körlektioner av redan påbörjad körlektionspaket räknar vi i Kr som motsvarar 10%. Återbetalning sker enbart genom kundens kontonummer via förtagets internetbank.

Fakturering
TRAFIKSOLAN PRIVATISTEN AB tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress som uppgetts vid inskrivningen.  Det är upp till dig som kund, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras. Betalningsvillkor är 20 dagar.  Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta, enligt Räntelagen.

 

Betalningspåminnelser
Betalningspåminnelser skickas två gånger, den ena med påminnelseavgift på 50 kr, den andra med påminnelseavgift på 180kr (kravbrev), därefter går fakturering vidare till inkasso/ kronofogden. Är du under 18 år kommer fakturan att ställas till målsman/förmyndaren som samtyckt till avtalsvillkoren.

När det gäller köp under olika erbjudanden så returnerar vi inga pengar för körlektionerna i paketet, i och med att den satta rabatten ska hjälpa till att motivera eleven att använda upp alla de körlektionerna som är köpta.

Avbokningsregler
Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas PRIVATISTEN:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. (se www.privatisten.nu). Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs ovan har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften.

Lektioner som är köpta, gäller i tre månader att använda de i från den dagen betalningen sker. Betalda lektioner som är kvar och inte nyttjades genom den tiden ovan, kan eleven inte kräva återbetalning för eller föra över de till en annan elev. Detta innebär att 3 månader efter ditt köp så går det inte att returnera/lämna artiklar. Det är enligt TRAFIKSKOLAN PRIVATISTEN AB villkor.

För lektioner som avbokas senast 12.00 dagen före planerad körlektion sker ingen debitering. Avbeställning kan ske vardag som helgdag. Vid senare avbeställning debiteras lektionen. Vid förhållande du inte kan råda över, t ex akut sjukdom, debiteras ingen avgift vid uppvisande av sjukintyg.

Provbokning
Provbokning sker av eleven själv genom Trafikverkets hemsida https://fp.trafikverket.se/Boka/#/  Eleven har rätt att själv bestämma om att boka sina provtider med sin egen kod som de får ifrån Transportsstyrelsen eller med hjälp av elevens BankID. Med det är han eller hon inte beroende av skolans eller körlärarens omdömen. Detta sker utanför TRAFIKSKOLAN PRIVATISTEN AB:S ansvar.

Utöver om att körskolan kan avgöra om att eleven är redo för att genomföra de båda proverna (kunskapsprov och körprov), kan provbokning ske med skolans kod för elever som är godkända på Trafiksolanonline.se alla teoridelar/tester och av lärarens helhetsbedömning om eleven är redo för proven. Är en tid redan bokad sedan innan och eleven inte är redo så kommer vi omboka/avboka provdatumen både för teori och för körprovet.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

Friskrivning från ansvar
Trafikskola PRIVATISTEN AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

Ändringar av dessa Avtalsvillkor
Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på tarfikskolanonline.se. Ett godkännande av avtalsvillkoren via tarfikskolanonline.se, anses att kunden accepterat avtalet.


Vid eventuell tvist

TRAFIKSKOLAN PRIVATISTEN AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig på PRIVATISTEN AB.   I annat fall skall du som kund vända dig till TRF (Trafikutbildnarnas Riksorganisation) Reklamationsnämnd eller så kan du som elev vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

 

Detta inskrivningsavtal och avtalsvillkor är två sidor.

TRAFIKSKOLAN PRIVATISTEN AB drivs som ett aktiebolag sedan 2016. Vi är godkända för F-skatt.

Vi erbjuder körkortsutbildning, Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar.  Vi tillämpar oss av policy gällande avbokningsregler/reklamations – och återbetalningspraxis (www.privatisten.nu).

Avtalsvillkor – TRAFIKSKOLAN PRIVATISTEN AB
Genom att skriva in dig på PRIVATISTEN AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om inte avtalsvillkoren kan ingås på annat godtagbart sätt.

Personligt konto via Trafikskola Online
Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för att skydda detta. Som kund har du tillgång till trafikskolanonline.se och dess tjänster under utbildningen
(i sex månader). PRIVATISTEN AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

Personuppgifter
Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen/GDPR. Läs mer om detta på https://www.privatisten.nu/omoss/styrdokument/personuppgiftshantering/.

Priser och betalning
Aktuella priser hittar du på vår webbplats. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra körkortspaket / andra tjänster krävs förskottsbetalning. Betalningsvillkor är 10 dagar.
Vi tar emot betalningar via Plusgiro 770200-4, bankkortbetalning och Swish 123 224 1875.
Priserna i ett Startpaket (outnyttjad) gäller i 18 månader från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar.

Enligt konsumentlagen konsumenter har som grundregel rätt till 14 dagars ångerrätt. Tjänster som köptes hos Trafikskolan Privatisten AB börjar ångerfristen gälla dagen efter att avtalet ingåtts. Det vill säga tjänster som är köpta, gäller i tre månader att använda de i från den dagen betalningen sker. Betalda tjänster som är kvar och inte nyttjades genom den tiden ovan, kan eleven inte kräva återbetalning, eller överlåta till en annan person. Under ångerfristtiden (3 månader) när det gäller köp under olika erbjudanden om kunden kräver återbetalning debiteras då ordinarie priser för tjänster i paketet. Den satta rabatten i paketerbjudande avsett för att motivera eleven att använda upp alla de körlektionerna som är köpta. Det är enligt TRAFIKSKOLAN PRIVATISTEN AB villkor.

Betalningspåminnelser
Betalningspåminnelser skickas två gånger, den ena med påminnelseavgift på 50 kr, den andra med påminnelseavgift på 180kr (kravbrev), därefter går fakturering vidare till inkasso/ kronofogden. Är du under 18 år kommer fakturan att ställas till målsman/förmyndaren som samtyckt till avtalsvillkoren.

Avbokningsregler
Vid avbokning och annan avbeställning m.m. tillämpas Privatistens praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. (se www.privatisten.nu). Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs ovan har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av tjänstavgiften.

För lektioner som avbokas senast 12.00 dagen före planerad körlektion sker ingen debitering. Avbeställning kan ske vardag som helgdag. Vid senare avbeställning debiteras lektionen. Vid förhållande du inte kan råda över, t ex akut sjukdom, debiteras ingen avgift vid uppvisande av sjukintyg.

Provbokning
Provbokning sker av eleven själv genom Trafikverkets hemsida.

Ändringar av dessa Avtalsvillkor
Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på tarfikskolanonline.se. Ett godkännande av avtalsvillkoren via tarfikskolanonline.se, anses att kunden accepterat avtalet.


Vid eventuell tvist
TRAFIKSKOLAN PRIVATISTEN AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig på PRIVATISTEN AB.   I annat fall skall du som kund vända dig till TRF (Trafikutbildarnas Riksorganisation) Reklamationsnämnd eller så kan du som elev vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Genom att kryssa i rutan “Jag godkänner villkoren” bekräftar du att du har läst igenom och godkänner vårt inskrivningsavtal.

Jag godkänner villkoren*

Jag godkänner att Trafikskolan Privatisten AB säkert hanterar mina personuppgifter under tiden jag är elev vid trafikskolan.

Elevens fullständiga namn:
Personnummer:
Telefonnummer:
E-postadress:
Postadress:
Ort:
Datum:
Namnteckning:
Vårdnadshavare
Namn, efternamn:Underskrift:—————————————————————————————————-

* Genom att skriva in dig på PRIVATISTEN AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.