Introduktionsutbildning för handledare och elever

Vi anordnar kurser för dig som handledare, vilket är obligatoriskt för alla fr.o.m. 1/1 2006.
Dessa kurser gäller i 5 (fem) år. Fördelen för dig att gå kursen hos oss är att vi vet att du kommer att spara mycket av kostnaden för ditt körkort, eftersom du börjar rätt med din utbildning och slipper därför många körlektioner i din utbildning.

Nästa tillfälle för introduktionsutbildning (Handledarkurs) är:

Söndag den 5 Maj 2019 kl. 15.00-18.30

Söndag den 19 Maj 2019 kl.15.00-18.30
Söndag den 2 Juni 2019 kl.15.00-18.30 

Söndag den 16 Juni 2019 kl.15.00-18.30 

Ring eller maila oss för att anmäla dig, OBS vi har begränsade platser för varje kurs tillfälle.