Introduktionsutbildning för handledare och elever

Vi anordnar kurser för dig som handledare, vilket är obligatoriskt för alla fr.o.m. 1/1 2006. Dessa kurser gäller i 5 (fem) år. OBS! Ej att förväxla med andra billiga och kortare kurser!! Fördelen för dig att gå kursen hos oss är att vi vet att du kommer att spara mycket av kostnaden för ditt körkort, eftersom du börjar rätt med din utbildning och slipper därför många körlektioner i din utbildning. Dessutom får du rabatt på teorikursen om du har gått handledarkurs hos oss!

Nästa tillfälle för introduktionsutbildning (Handledarkurs) är:

Söndag den 22 Juli 2018. kl. 15:00-18:30

Ring eller maila oss för att anmäla dig, OBS vi har begränsade platser för varje kurs tillfälle.