Introduktionsutbildning för handledare och elever

Vi anordnar kurser för dig som handledare, vilket är obligatoriskt för alla fr.o.m. 1/1 2006.
Dessa kurser gäller i 5 (fem) år. Fördelen för dig att gå kursen hos oss är att vi vet att du kommer att spara mycket av kostnaden för ditt körkort, eftersom du börjar rätt med din utbildning och slipper därför många körlektioner i din utbildning.

Nästa tillfälle för introduktionsutbildning (Handledarkurs) är:

 

Söndag den 16 Decmber 2018 kl. 15:00-18:30.

.

Ring eller maila oss för att anmäla dig, OBS vi har begränsade platser för varje kurs tillfälle.