Riskutbildningar

”Risk 2:an” (Halkkörning) beställer vi plats åt dig på halkbanan när vi ser att du har kapacitet att klara av detta.

Kurser för ”Risk 1:an” (alkohol – droger – trötthet – och andra riskbeteenden) anordnar vi regelbundet.

Nästa tillfälle för Risk 1:an :
Fredag den 3 November 2017 kl. 09-12.30
Fredag den 1 December 2017 kl. 09-12.30