Riskutbildningar

”Risk 2:an” (Halkkörning) beställer vi plats åt dig på halkbanan när vi ser att du har kapacitet att klara av detta.

Kurser för ”Risk 1:an” (alkohol – droger – trötthet – och andra riskbeteenden) anordnar vi regelbundet.

Nästa tillfälle för Risk 1:an :
Söndagen den 7 Januari 2018 kl. 10:00-13.30

Söndagen den 4 Februari 2018 kl.10:00-13:30