Riskutbildningar

”Risk 2:an” (Halkkörning) beställer vi plats åt dig på halkbanan när vi ser att du är redo att klara av detta.

Kurser för ”Risk 1:an” (alkohol – droger – trötthet – och andra riskbeteenden) anordnar vi regelbundet.
Under kursen Riskutbildning del 1 (Riskettan) får du lära dig om riskerna med bland annat alkohol, droger och trötthet i trafiken. Kursinnehåll: Rattfylleri, drogmissbruk och trötthet, risker, konsekvenser. Hur dessa påverkar kroppen (kort- och långsiktig).
Undvikande av alkohol och droger (både själv och att hindra andra).
Reglerna och riskerna för rattfylleri och trötthet i trafiken. Olika gruppers olycksrisker (män–kvinnor, yngre–äldre).Hur passagerare, rattsurf, stress med mera påverkar dig som förare. Hur beteende och attityder påverkar trafiken?

Nästa tillfälle för Risk 1:an : Fredag den 30 November  2018 Kl.17:00-20:30.

             Fredag den 21 December 2018 Kl.17:00-20:30

Ring eller maila oss för att anmäla dig till nästa kurs tillfälle. OBS vi har begränsat antal platser.