Riskutbildningar

Kurser för ”Risk 1:an” (alkohol – droger – trötthet – och andra riskbeteenden) anordnar vi regelbundet. Under kursen Riskutbildning del 1 (Riskettan) får du lära dig om riskerna med bland annat alkohol, droger och trötthet i trafiken.

Kursinnehåll: Rattfylleri, drogmissbruk och trötthet, risker, konsekvenser. Hur dessa påverkar kroppen (kort- och långsiktig).
Undvikande av alkohol och droger (både själv och att hindra andra). Reglerna och riskerna för rattfylleri och trötthet i trafiken. Olika gruppers olycksrisker (män–kvinnor, yngre–äldre).
Hur passagerare, rattsurf, stress med mera påverkar dig som förare.
Hur beteende och attityder påverkar trafiken?

Nästa kurstillfälle för Riskutbildning del 1 (Riskettan):

Söndag den 18 Augusti 2019 Kl.10:00-13:30.

Söndag den 5 September 2019 Kl.10:00-13:30

OBS: Begränsade platser (Max 16 elever) ring eller maila för att anmäla dig.