Riskutbildningar

”Risk 1:an” kursen handlar om (alkohol – droger – trötthet – och andra riskbeteenden ) i trafiken.

Efter denna kurs ska du ha mer kunskap om risker i trafiken och förstå hur du kan undvika dem. Kursen ska även ge insikt om vilka konsekvenser felaktiga beslut kan få!

 

Nästa kurstillfälle för Riskutbildning del 1 (Riskettan):

Söndag den 15 April kl.10:00-13:30.

OBS: Begränsade platser (Max 16 elever) ring eller maila för att anmäla dig.