Priser

KÖRLEKTION 45 MINUTER 550 KR
TEORIKURS+ R1:an     (Med bok inkl. Lån av pärm / internetkod+ R1:an). 2 400 KR
              (Utan bok inkl. Lån av pärm/internetkod + R1:an). 2050 KR
PÄRMLÄSNING + INTERNETKOD (koden är giltig i 3 månader). 1100 KR
INTERNETKOD (giltig 3 månader). 500 KR
BOKPAKET (Körkortsboken, körhäftet, teorihäftet, vägmärkesboken och testen). 500 KR
RISK 1:an 700 KR
LÅN AV BIL VID KÖRPROV inkl. 40 min uppvärmning 900 KR
HANDLEDARKURS     300 KR Ett erbjudande – elev och handledare vid gemensam närvaro 500 KR
Paketförslag 1
Paket 1 10×45 min. körlektion, ink. Risk 1:an 5 500 KR
Paket 2 10×45 min. körlektioner (5500 kr), teorikurs och körkortsbok (500 kr)+
internetkod för teori (500 kr) och lån av bil (900 kr)        Ord. pris = (7.400 kr). 7000 KR
Paket 3 10×45 min. körlektion (5500 kr), Risk 1:an (700 kr), och Risk 2:an (2200 kr).
                                                                                                               Ord. pris = (8.400 kr). 8000  KR
Paket 4 10×45 min. körlektion (5500 kr), Risk 1:an (700 kr) och Risk 2:an (2200 kr).
samt lån av bil (900 kr)                                                                 Ord. pris = (9.300 kr). 9000 KR
Paket 5 10×45 min. körletion (5500 kr), Risk 1:an (700 kr) och Risk 2:an (2200 kr).
Teorikurs med körkortsbok (500 kr) + internetkod för teori (500 kr) och
lån av bil inkl. 40 min uppvärmning (900 kr).                   Ord. pris = (10.300 kr). 10 000 KR
Paketförslag 2
Paket 1 20×45 min. körlektion, ink. Risk 1:an 11 000 KR
Paket 2 20×45 min. körlektion (11000 kr), teorikurs med körkortsbok (500 kr) +
internetkod (500 kr) och lån av bil (900 kr)                       Ord. pris = (12.900 kr). 12 500 KR
Paket 3 20×45 min. körlektion (11000 kr), Risk 1:an (700 kr) och Risk 2:an (2200 kr).
                                                                                                           Ord. pris = (13.900 kr). 13 500 KR
Paket 4 20×45 min (11000 kr), Risk 1:an (700 kr) och Risk 2:an (2200 kr) och lån av
bil (900 kr)                                                                                      Ord. pris = (14.800 kr). 14 500 KR
Paket 5 20×45 min. körlektion (11000 kr), Risk 1:an (700 kr), Risk 2:an (2200 kr)
Teorikurs med bok (500 kr)+ internetkod för teori (500 kr) och lån av bil
inkl. 40 min uppvärmning (900 kr)                                     Ord. pris = (15.800 kr). 15 000 KR
PAKET BETALAS I FÖRSKOTT FÖR ATT RABATTEN SKA GÄLLA!
Plusgiro: 770200-4           Bankgiro: 5035-4265